Veřejná zakázka: III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1356
Systémové číslo: P17V00000638
Evidenční číslo zadavatele: VZ-218/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2017
Nabídku podat do: 20.12.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5, II. etapa“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky je pokračování rekonstrukce silnice III/11127 a propustků v celkovém rozsahu 3,56 km. Stavba je rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena rekonstrukce silnice v km 0,000 až 1,907, ve druhé etapě bude provedana v 2,573 až 4,226. Částečně bude upraveno odvodnění. Směrové, výškové řešení šířkové uspořádání zůstává stávající. V rámci rekonstrukce bude odfrézováno 20mm v extravilánu, v napojení na intravilány a propustky v trase bude lokálně na délce 10 m odfrézováno až 100mm, bude provedena sanace okrajů vozovky a po dosypání krajnic bude provedeno rozdrcování a reprofilace do hloubky 120 mm v extravilánu a celé šířce vozovky. Následuje recyklace homogenizovaného konstrukčního souvrství na hloubku 120 mm dle TP 208 technologií za studena na místě s přidáním kombinovaného pojeiva asfalt + cement. Následně budou položeny asfaltové vrsty obrusná v tl. 40 mm a podkladní 70 mm. Dále bude provedeno zpevnění zemní krajnice tl. 0,15 m asfaltovým recyklátem a ohumusování svahů. V šesti úsesích bude doplněno na vnějších stranách oblouků silniční svodidlo s úrovní zadržení N2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 638 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky