Veřejná zakázka: III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13128
Systémové číslo: P23V00001742
Evidenční číslo zadavatele: vz-451/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2023
Nabídku podat do: 06.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní stavebních je oprava silnice III/00719 a III/00720 v průměrné šířce 5,5 m.
Součástí stavebních prací je pročištění nebo zřízení systému odvodnění a obnova DZ.
Úsek opravy silnice III/00719 začíná u křižovatky nájezd a sjezd z D7, pokračuje přes křižovatku se siI. III/00720 a vede do obce Libochovičky, ke křižovatce se silnicí III/00721.
Oprava silnice III/00720 začíná v prostoru křižovatky se silnicí III/00719 a vede do obce Zájezd, na konec silnice v této obci. Celková délka opravovaných úseků silnice, SO 101 a SO 102 je 3097 m.

Oprava silnice III/00719 spočívá v opravě živičného krytu s provedením lokálních sanací konstrukčních vrstev. Provedením navržené opravy dojde ke stabilizaci konstrukce silnice v místě lokálních závad konstrukce vozovky včetně obnovy obrusné vrstvy.
V rámci opravy dojde k odfrézování živičného krytu v tl. do 50 mm (s následným odkupem recyklátu zhotovitelem), spojovací postřik emulzí v množství do 0,5 kg/m2 a položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm.
V místech poruch konstrukčních vrstev silnice bude provedena lokální sanace konstrukčních vrstev v tl. 36cm. Navržená sanace obsahuje odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné a zhutnění pláně. Následně bude položena separační geotextilie (netkaná, 600g/m2), ŠD 0-63 v tl. 300mm ve dvou vrstvách a ACP 22+ v tl. 60mm.

Oprava silnice III/00720 spočívá v opravě a zesílení živičného krytu.
V rámci opravy dojde k odfrézování živičného krytu v tl. do 50 mm (s následným odkupem recyklátu zhotovitelem). Následně bude proveden spojovací postřik emulzí v množství do 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm, se spojovacím postřikem emulzí v množství do 0,5 kg/m2.
Součástí dodávky je čištění nezpevněných krajnic s odvozem a skládkováním vytěžené zeminy, zpevnění krajnic recyklátem, obnova vodorovného dopravního značení, ošetření pracovních spár proříznutím s asfaltovou zálivkou.

Oprava komunikace bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za po úsecích za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO. Návrh projednání a realizace DIO je součástí zakázky.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 004 015 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky