Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.10.2023 13:30:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

viz příloha


Přílohy
- v2.pdf (130.26 KB)