Veřejná zakázka: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11870
Systémové číslo: P23V00000488
Evidenční číslo zadavatele: VZ-77/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 04.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Komplexní rekonstrukce mostního objektu, který je součástí silnice II/114 a převádí komunikaci II/114 ve městě Dobříši ve směru na Starou Huť přes Pilský potok v ulici Pražská. Jedná se o rekonstrukci mostu č. ev. 114-017 v obci Dobříš a související úpravu vozovky před mostem a za mostem. V těsné blízkosti mostu se nachází lávka pro pěší, na kterou je třeba při bouracích pracích brát zřetel. Na lávce bude zachován provoz během celé výstavby mostního objektu. Během stavby bude pozemní komunikace v dotčeném úseku uzavřena. Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Dobříš. Stavbou nedojde ke změně způsobu užívání zasaženého území.
Hlavním důvodem přestavby mostu je jeho havarijní stav a nevyhovující zatížitelnost. V rámci stavby dojde k demolici stávající nosné rekonstrukce i spodní stavby. Předpokládá se, že levá třetina mostu, respektive její spodní stavba a založení, zůstane zachována a bude sanována. Tento předpoklad je založen na vizuální prohlídce mostu a diagnostickém průzkumu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 599 998 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky