Veřejná zakázka: Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11864
Systémové číslo: P23V00000482
Evidenční číslo zadavatele: VZ-110/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.03.2023
Nabídku podat do: 31.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Most ev.č. 11423-1, SO 201
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-1 bylo ze strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců. Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 24,15 + 16,47m. Celková délka úpravy (obě rampy a most TMS) činí cca 57,62m. Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 12,21 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 1 2 , 2 1 m.
Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6, 8 0m; bez chodníků, ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,44 m. Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná konstrukce) a V – špatný (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy snižující zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.

Most ev.č. 11423-2, SO 202
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-2 bylo ze strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců. Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 25,16 + 16,11m. Celková délka úpravy (obě rampy a most TMS) činí cca 55,27m. Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 8,85 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 8 , 8 5 m. Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6 ,27m; b e z chodníků, ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,35 m. Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná konstrukce) a VII – havarijní (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy snižující zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.
Výstavba obou provizorních přemostění bude koordinována.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 477 192 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00066001
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    15000 Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků