Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2023 13:24:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 0

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 31.03.2023 DO 09:00 Z DŮVODU DODRŽENÍ ZÁKONNÝCH LHŮT