Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 09:51:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 2


Přílohy
- v1-2.pdf (215.86 KB)