Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE BOLESLAVSKÁ, KOSMONOSY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11753
Systémové číslo: P23V00000371
Evidenční číslo zadavatele: VZ-671/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 24.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE BOLESLAVSKÁ, KOSMONOSY
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace ulice Boleslavské v Kosmonosech. Jedná se o rekonstrukci úseku místní komunikace od křižovatky ulice Boleslavské a Zahradní po zrekonstruovaný úsek silnice II/610 mezi ulicí Františka Opolského a autobusovým stanovištěm. Komunikace bude v celém úseku rekonstrukce obousměrná se základní šířkou mezi obrubami 7,0 m. V současné době je řešena část stavby ulice Boleslavské v úseku křižovatky ulice Boleslavské a průtahu silnice III/2769). Účelem je provedení křižovatky místní komunikace ulice Boleslavské a průtahu silnice III/2769.
Součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nasvětlení přechodů pro chodce.

Samotnou rekonstrukci zpevněných ploch v ulici Boleslavské řeší stavební objekt SO. 101a - komunikace a zpevněné plochy – ul. Boleslavská. Součástí projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného osvětlení – SO. 401 – rekonstrukce veřejného osvětlení a návrh nového nasvětlení přechodů pro chodce SO. 402 – veřejné osvětlení – nasvětlení přechodů.

Účelem stavby je zlepšení bezpečnosti a komfortu jak automobilové, tak i pěší a cyklistické dopravy v řešené lokalitě. Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Doplňující informace:
Vybraný dodavatel obdrží DIR, které bude projednáno a schváleno dle přiložené dokumentace. Účastník oceňuje pouze značení, které je nutné pro realizaci stavby a po dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 769 324 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy