Veřejná zakázka: III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11588
Systémové číslo: P23V00000206
Evidenční číslo zadavatele: vz-43/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-005798
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 06.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/20112 Zbečno, oprava mostu ev.č. 20112-1 přes Berounku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostního svršku, zádržného systému, mostovky a izolace třípolového, obloukového, kloubového mostu. Dojde k odstranění mostního zábradlí, říms, chodníků, vozovky a násypů až na N.K. Součástí navržené sanace bude zajištění stability čelních zdí, hydroizolace rubu oblouků a čelních zdí a provedení násypů. Bude vytvořená nová žb. deska mostovky, hydroizolace mostovky. Vzhledem ke změně příčného uspořádání na mostě budou nové žb. římsy rozměrově upraveny. Nově budou provedeny mostní povrchové závěry, odvodnění a zádržný systém. V přechodových oblastech dojde k vytvoření žb. přechodových desek. Stávající VO na mostě bude provizorně přesunuto vedle mostu a po provedení opravy znovu umístěno na most. Za OP2, budou oboustranně navazovat na křídla, opěrné žb. zdi. Kvůli uzavírce silnice III/20112 bude v rámci opravy vybudována provizorní lávka pro pěší. V obci Újezd nad Zbečnem bude kvůli šířkovým parametrům silnice III/20112 řízen provoz semafory. Most je podle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.
Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Pontex s.r.o., vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 846 755 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky