Veřejná zakázka: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11578
Systémové číslo: P23V00000196
Evidenční číslo zadavatele: VZ-4/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2023
Nabídku podat do: 10.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/335 s důrazem na sjednocení základní
šířky komunikace na 6,0m a směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,000 a
km 0,630, tj. mezi křižovatkou s II/505 v Mnichovicích a křižovatkou s ulicemi Rybniční x K
Hubačovu. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku
staničení 0,11632 – 0,30086 bude položen místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový
žlab, který bude zaústěn do nově osazené horské vpusti v místě stávajícího propustku v km
0,29865. Tento propustek bude nově napojen na novou horskou vpusť. Tato vpusť pak bude
dále pravostrannou přípojkou délky 18,6m ve směru staničení napojena do stávající kanalizace.
Celková délka rekonstruovaného úseku je 630 m. V celém úseku po levé straně ve směru staničení komunikace navazuje na stávající
chodník, který byl v roce 2021 nově vybudovaný a není tedy zahnut do plánované rekonstrukce.
V úseku od km 0,211 – km 0,357 bude realizována nová výstavba vodovodního řadu, která
navazuje na stávající řad. V km 0,357 trasa vodovodního řadu odbočuje vlevo od
rekonstruované komunikace směrem do ulice Průběžná, kde bude opět napojen na stávající
řad.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 948 604 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky