Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10491
Systémové číslo: P22V00001107
Evidenční číslo zadavatele: VZ-385/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031265
Datum zahájení: 05.08.2022
Nabídku podat do: 05.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
jedná se o opravu komunikace ve stávající trase, kde bude provedena oprava a obnova povrchu vozovky, obnova a doplnění odvodnění komunikace a nezpevněných krajnic, dojde k vyčištění stávajícího zatrubnění, dále k výměně silničních obrub a úpravě zemního tělesa, doplnění podobrubníkových vpustí, štěrbinových žlabů, bude doplněno/obnoveno SDZ a provedeno nové VDZ
Oprava bude prováděna dle PD (PDPS), kterou zpracovala firma M - PROJEKCE s.r.o v 10/2021.
Oprava bude realizována v režimu provádění udržovacích prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 52 713 964 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy