Veřejná zakázka: III/10114 Vestec-Libeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10488
Systémové číslo: P22V00001104
Evidenční číslo zadavatele: VZ-386/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031263
Datum zahájení: 05.08.2022
Nabídku podat do: 07.10.2022 09:00
Datum zrušení: 17.02.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10114 Vestec-Libeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávajícího úseku silnice III/10114. Stavbu se navrhuje realizovat po etapách. Vozovka předmětné komunikace bude opravena dle návrhu provedené diagnostiky vozovky (zpracovatel IMOS Brno, a.s. – 06/2021) – recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208. Snahou je v dílčích úsecích sjednotit šířkové uspořádání. Šířkové uspořádání plně vychází ze stávajícího stavu. Rozšíření vozovky se provede plynule dle stávajícího stavu. Opravovaná komunikace bude ohraničena nezpevněnou krajnicí. Směrové vedení bezezbytku respektuje stávající stav.
Dešťové vody budou podélným a příčným sklonem svedeny na stávající terén nebo do podélných odvodňovacích příkopů, které budou v rámci stavby pročištěny, zbaveny náletové zeleně a lokálně reprofilovány. V intravilánu obce Zlatníky – Hodkovice budou pro odvodnění využity stávající uliční vpusti, popř. nové vpusti či odvodňovací žlaby, s napojením do stávající dešťové kanalizace. Stávající uliční vpusti budou v rámci stavby kompletně pročištěny a výškově rektifikovány. Svislé dopravní značení zůstane ve značné míře zachováno, pouze SDZ nevyhovujícím technickém stavu nebo starší 7 let bude vyměněno za nové. Značky v nesprávných pozicích budou srovnány. V souvislosti s rekonstrukcí vozovky dojde k obnově a doplnění VDZ.
Oprava bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracovala firma PROMIKA s.r.o. v 11/2021. Součástí zakázky je projednání a realizaci DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 71 557 604 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků