Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/10114 Vestec-Libeň
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2022 17:48:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD č. 15-17 včetně příloh.
Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 71.557.604,49 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 07. 10. 2022 v 9:00.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 15-17.pdf (225.66 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP rekapitulace.pdf (73.29 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.pdf (263.63 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.xlsx (47.12 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ XC4 _ SP.xml (250.22 KB)
- D.1.1.5 Vzorové příčné řezy.pdf (807.32 KB)