Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/10114 Vestec-Libeň
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 15:57:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD 13-14 včetně přílohy. Zadavatel mění termín pro podání nabídek na 03.10.2022 v 9:00 a dále mění předpokládanou cenu na 70.081.779,49 Kč bez DPH.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 13-14.pdf (219.15 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP rekapitulace.pdf (73.29 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.xlsx (46.69 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ SP.pdf (261.28 KB)
- III_10114 Vestec - Libeň _ XC4 _ SP.xml (247.44 KB)