Veřejná zakázka: II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostů ev.č. 105-010 a 105-011

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1021
Systémové číslo: P17V00000305
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.07.2017
Nabídku podat do: 14.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostů ev.č. 105-010 a 105-011
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1. část veřejné zakázky - „II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010“
Předmětem 1. části veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu ev.č. 105-010. Most je situován v intravilánu v obci Kamenný Přívoz. Most převádí trasu silnice II/105 přes místní vodoteč. Konstrukce mostu je navržena jako přímo pojížděný plošně založený uzavřený šikmý železobetonový rám s rovnoběžnými křídly. Délka přemostění činí 2,700 m, světlost rámu je taktéž 2,700 m.

2. část veřejné zakázky – „II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-011“
Předmětem 2. části veřejné zakázky je realizace stavebních úprav přesypaného mostu
ev.č. 105-011 tvořeného valenou klenbou z kamene, který se nachází na silnici II/105 přes suchou strouhu v obci Kamenný přívoz nad řekou Sázava. Stavební úprava mostu ev. č. 115-11 (SO 201) spočívá ve snesení mostního svršku, který má nevyhovující šířkové uspořádání. Spodní stavba bude sanována z důvodu jejího špatného technického stavu. V rozsahu mostu je optimalizováno příčné uspořádání na hodnotu šířky průjezdního profilu 6,0 m. Šířka nově navrženého chodníku bude 1.25 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 351 685 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy