Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zhotovení projektové dokumentace na akci III/3308 Velenka - Semice, rekonstrukce silnice 29.06.2016
Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně 24.06.2016
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce 23.06.2016
Smlouva o dílo č. 23-05-2016 Koška 17.06.2016
„ZZS Středočeského kraje – stany pro hromadná postižení zdraví k zajištění krizové připravenosti“ id. č. EDS 235D213001224 17.06.2016
„ZZS Středočeského kraje – stany pro hromadná postižení zdraví k zajištění krizové připravenosti“ id. č. EDS 235D213001318 17.06.2016
Výměna oken - Labyrint Kladno 15.06.2016
Zhotovení projektové dokumentace na akci Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513 15.06.2016
Zhotovení projektové dokumentace na akci I/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 07.06.2016
III/2451 Stará Boleslav, most ev. č. 2451-1 (PD) 02.06.2016
II/279 Rabakov - Prodašice - aktualizace projektové dokumentace 02.06.2016
II/268 Dolní Rokytá – Ševčín, operná zeď - TDS + BOZP 30.05.2016
Zajištění odborné podpory při přípravě VZ a výběru zhotovitele v rámci projektu "Bezpečný Středočeský kraj" 26.05.2016
Zřízení Infopointu Středočeského kraje 24.05.2016
„Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Regionálního muzea v Kolíně – dodatečné stavební práce“ 23.05.2016
„III/33310 Svémyslice, most ev. Č. 33310-4“- PD 20.05.2016
Smlouva o poskytování a úhradách služeb ICT 30.04.2016
III/6111 Jirny, most ev.č.6111-1 - projektová dokumentace 25.04.2016
Pořízení nových vozidel 12.04.2016
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008 PDPS 01.04.2016