Smlouva: Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 303
Evidenční číslo: S-16533/DOP/2016
Datum uzavření smlouvy: 11.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 350 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 843 500,00
Zadávací řízení: Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce

Název (předmět)

Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební práce na silnici II/237 vč. mostu ev.č. 237-009. Předmětem záměru je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP, PDPS a zajištění příslušného územní rozhodnutí a stavebního povolení (nebo ohlášení stavby), jehož součástí bude majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů včetně všech potřebných průzkumů a zaměření, dále budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DIO, a související výkon AD.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy