Smlouva: Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 131
Evidenční číslo: S-16587/DOP/2016
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 156 996 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 189 965 160,00
Zadávací řízení: Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Název (předmět)

Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s pěti dodavateli, a to na zajištění služeb, které budou spočívat ve výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a související technické pomoci zadavateli dle jeho aktuálních potřeb.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy