Profil zadavatele: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

  • Název: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
  • IČO: 48665967
  • Adresa:
    Vítězná 616
    282 27 Český Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_83.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malířské práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2019 20.11.2019 10:00
Oprava věžičky na budově Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod
podlimitní Zadáno 23.04.2018 16.05.2018 10:00
Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 19.04.2018 09:00
Vyhotovení PD a AD projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016