Profil zadavatele: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

  • Název: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
  • IČO: 48665967
  • Adresa:
    Vítězná 616
    282 27 Český Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_83.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení