Profil zadavatele: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229116
  • Adresa:
    Villaniho 2130
    256 01 Benešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_45.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dobudování EPS a PBŘ – rekonstrukce vstupů do objektu DS Benešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2023 30.10.2023 10:00
Výměna rozvodů teplé vody a cirkulace DS Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 23.12.2021 12:00
Mycí linka v kuchyni
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 15.11.2021 16:00
„ Domov seniorů Benešov – kompaktní trafostanice BPP „
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.07.2021 16:00
Rekonstrukce výtahy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 17.10.2019 16:00
Rekonstrukce balkónů a zábradlí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2019 07.02.2019 10:00
Služby mzdové účtárny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 23.01.2019 00:00
Linoleum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018 27.11.2018 00:00
Vybudování EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 07.05.2018 15:00
Pořízení automobilů 2x
podlimitní Zadáno 19.04.2018 09.05.2018 08:45
Výměna zařízení Sestra - Pacient
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017 19.12.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016