Veřejná zakázka: Dobudování EPS a PBŘ – rekonstrukce vstupů do objektu DS Benešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13287
Systémové číslo: P23V00001901
Datum zahájení: 17.10.2023
Nabídku podat do: 30.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dobudování EPS a PBŘ – rekonstrukce vstupů do objektu DS Benešov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizace stavby s názvem: „Dobudování EPS a PBŘ – rekonstrukce vstupů do objektu DS Benešov“.
Předmětem stavebních prací jsou opravy zkorodovaných únikových požárních schodišť, výměna zkorodovaných únikových evakuačních automatických dveří vstupního zádveří objektu, výměna vrat a únikových dveří do zásobovacího prostoru a oprava zastřešení nad zásobovacím prostorem, které je v havarijním stavu (degradované zprohýbané laminátové nedostatečně podložené desky a místně potrhaná plechový krytina. Dále jsou předmětem úprav 2 ústředny EPS (elektronický protipožární systém), které budou opatřeny protipožárním krytím.
Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu stavebních prací a dodávek (ROZPOČTU).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 733 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 71229116
 • Poštovní adresa:
  Villaniho 2130
  256 01 Benešov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Villaniho 2130
256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky