Profil zadavatele: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71229116
  • Adresa:
    Villaniho 2130
    256 01 Benešov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_45.html

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
žádný záznam k zobrazení