Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

  • Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
  • IČO: 00068713
  • Adresa:
    Karoliny Světlé 135
    280 50 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_122.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 526808

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Exkurze Itálie 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.02.2024 12.02.2024 00:00
Dotykové monitory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2023 14.11.2023 00:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - Lůžka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - přístroje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
Exkurze Anglie 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2023 04.05.2023 00:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 22.03.2022 13:00
Rekonstrukce výměníkové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2018 31.07.2018 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně
podlimitní Zadáno 19.02.2018 28.03.2018 10:00
Rekonstrukce vnitřní silnoproudé elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 19.02.2018 09:00
Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2016 30.05.2016 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016