Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

  • Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
  • IČO: 00068713
  • Adresa:
    Karoliny Světlé 135
    280 50 Kolín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_122.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 526808

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - Lůžka 22.06.2023
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - přístroje 16.06.2023
Sportovně turistický kurz 2023 28.02.2023
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 23.03.2022
Rekonstrukce výměníkové stanice 17.09.2018
Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně 29.08.2018
Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně 24.06.2016