Smlouva: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1084
Datum uzavření smlouvy: 03.09.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 25 970 049,24
Cena v Kč vč. DPH: 31 423 759,58
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavební práce budou spočívat zejména v interiéru či opravách stávajícího stavu konstrukcí budovy. Předmětem stavebních prací je kompletní výměna všech okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny, hydroizolace a sanace spodní stavby, repase kamenného soklu, zateplení nevyužívané části půdy a vybudování přípravy pro půdní vestavbu v jižní části křídla, dále ochrana budovy systémem hromosvodů a uzemnění a instalace vzduchotechnického systému se zpětným získáváním tepla.
Stavební práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, která je uveřejněna na profilu zadavatele a tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Zadavatel

  • Úřední název: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616
  • IČO: 48665967
  • Poštovní adresa:
    Vítězná 616
    282 27 Český Brod

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy