Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nákup 36 ks polohovatelných ošetřovatelských lůžek u Domova seniorů Benešov“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 17.07.2015 10:00
III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih _TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 02.07.2015 10:00
Zajištění závěrečné části povinné publicity projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 07.07.2015 10:00
Cyklostezka Psáry – Libeř – Libeň „DÍL I.“
podlimitní Zadáno 16.06.2015 01.07.2015 09:00
III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2015 16.05.2015 09:00
III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih
podlimitní Zadáno 14.05.2015 09.06.2015 09:00
III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 12.05.2015 02.06.2015 10:00
III/00326a Petříkov – Křížkový Újezdec, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 08.05.2015 02.06.2015 10:30
Dodávka SW pro evidenci katalogu kulturního dědictví
podlimitní Zadáno 28.04.2015 20.05.2015 09:30
Dodávka SW pro zpřístupnění digitálního obsahu, dodávka skenovací linky
nadlimitní Zadáno 28.04.2015 20.05.2015 09:30
III/10160 Zápy, rekonstrukce silnice
nadlimitní Zadáno 28.04.2015 15.05.2015 08:30
Dodávka optického propojení TCK
nadlimitní Zadáno 15.04.2015 01.06.2015 09:30
III/10530 Nechvalice, opěrná zeď
podlimitní Zadáno 11.04.2015 28.04.2015 08:30
Dodávka SW pro jednotné finanční řízení PO KÚSK
nadlimitní Zadáno 10.04.2015 01.06.2015 10:15
III/2802 Březno - Nová Telib, rekonstrukce
podlimitní Zadáno 09.04.2015 13.05.2015 08:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016