Veřejná zakázka: III/3271 - Propustek ev.č. 3271-1p přes Starou Klejnárku za Starým Kolínem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 110
Systémové číslo: P16V00000029
Evidenční číslo zadavatele: VZ-480/15
Datum nákupu / nabídek: 17.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3271 - Propustek ev.č. 3271-1p přes Starou Klejnárku za Starým Kolínem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Ve stávajícím stavu se jedná o jednopolový železobetonový deskový propustek přes potok Stará Klejnárka světlosti cca 1,4 m. Konstrukce je přesypaná náspem o výšce cca 0.6 m.
Propustek je v havarijním stavu, spodní stavba je částečně sesutá. Vzhledem k výše uvedenému stavu je jediným vhodným řešením k zajištění spolehlivosti propustku kompletní odstranění stávajícího propustku a jeho nahrazení novou konstrukcí. Projekt předpokládá vybudování nového propustku s využitím dvou flexibilních ocelových konstrukcí z profilovaného plechu s cca obdobným průtočným profilem jako u stávajícího propustku. Čela budou šikmá, opatřená kamennou dlažbou. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno stávající. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky komunikace v předmětném úseku. Doprava bude vedena po objízdné trase. Přeložky inženýrských sítí se nepředpokládají. Stavba je dále členěna na stavební objekty:
• Propustek ev.č. 3271-1p – stavba není členěna na další samostané objekty

DIO je v současné době instalováno objednatelem – po dobu provádění stavby zajistí údržbu a převezme instalaci zhotovitel stavby v celém rozsahu.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, č. zakázky: 15 107 00, která je přílohou č. 3 této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 107 948 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky