Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/2752 Kostelní Hlavno - Hlavenec
podlimitní Zadáno 06.02.2024 05.03.2024 11:00
II/240 a II/101 Přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, archeologický výzkum - kácení dřevin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2024 19.02.2024 09:00
Dodávky uhlí pro rok 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2024 06.02.2024 00:00
Pořízení HW a SW vybavení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti významných ISKÚ pro PO zavedením nových technologií (nástrojů)
nadlimitní Zadáno 05.02.2024 02.04.2024 10:00
Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 05.02.2024 29.04.2024 10:00
Rámcová dohoda: Chytré zastávky - modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice
nadlimitní Vyhodnoceno 05.02.2024 25.03.2024 13:00
Dodávka a instalace klimatizační jednotky do serverovny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2024 02.02.2024 09:00
„Realizace akustických opatření“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2024 09.02.2024 10:00
Svoz a odvoz děl
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.02.2024 01.02.2024 10:00
dodávka mléka a mléčných výrobků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.01.2024 31.01.2024 15:00
Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164 - kácení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 12.02.2024 09:00
III/0096 I/9 – Kojetice – II/101 (III/0096 Kojetice, km 0,000 – 0,838)
podlimitní Zadáno 31.01.2024 07.03.2024 11:00
II/331 Sojovice - Dvorce
podlimitní Zadáno 31.01.2024 19.02.2024 10:00
Interaktivní displeje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 09.02.2024 12:00
II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
podlimitní Zadáno 31.01.2024 01.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016