Veřejná zakázka: II/272 Chotětov - Bezno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9704
Systémové číslo: P22V00000322
Evidenční číslo zadavatele: VZ-438/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009133
Datum zahájení: 11.03.2022
Nabídku podat do: 18.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 Chotětov - Bezno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu stávající komunikace II. třídy č. 272 mezi Chotětovem a Beznem. Předmětný úsek délky 2,864 km je situován na stávajícím silničním pozemku. Začátek úseku je v intarvilánu Chotětova na stávající pracovní spáře křižovatky s III/27221 v km 0,000 (provozní staničení km 32,672) a konec úseku je v km 2,864 (provozní staničení km 35,541). Předmětem akce je oprava komunikace technologií recyklace za studena na místě, dále v úseku plánované přeložky I/16 oprava zesílením na kratší návrhovou životnost, v intravilánu městyse Bezna kompletní výměna konstrukce vozovky a dále obnova nezpevněných krajnic, pročištění odvodnění a vybavení komunikace formou souvislé údržby. V intravilánu městyse Bezna bude proveden nový chodník pro pěší (ul. Chotětovská). Tento bude samostatnou investicí městyse Bezna a bude v rámci realizace stavby koordinován s investicí KSUS p.o. Jedná se o území nezastavěné (kromě intravilánových částí), silnice II/272 v předmětném úseku prochází převážně zemědělsky obdělávanou krajinou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 685 752 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky