Veřejná zakázka: Management evropsky významných lokalit Chlum u Nepřevázky, Polabské hůry a Žehuňsko - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9690
Systémové číslo: P22V00000308
Datum zahájení: 21.03.2022
Nabídku podat do: 04.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Management evropsky významných lokalit Chlum u Nepřevázky, Polabské hůry a Žehuňsko - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Managementové zásahy v EVL Chlum u Nepřevázky, Polabské hůry a Žehuňsko. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na více či na všechny části veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky.

Části veřejné zakázky:
Část A - Managementové zásahy v EVL Chlum u Nepřevázky
Část B - Managementové zásahy v EVL Polabské hůry
Část C - Managementové zásahy v EVL Žehuňsko

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky pro jednotlivé části obsahují závazné návrhy smluv na plnění Veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 569 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Organizátor: Odbor životního prostředí
Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20363427; https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20212131

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy