Veřejná zakázka: Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. v obci Úholičky – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 940
Systémové číslo: P17V00000224
Evidenční číslo zadavatele: vz-147/17
Datum zahájení: 31.05.2017
Nabídku podat do: 10.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. v obci Úholičky – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je stávající opěrná zeď v délce 68,4 m bude nahrazena plošně založenou úhlovou zdí se železobetonovou deskou i železobetonovou stěnou a železobetonovou římsou ze zábradelní (plotovou) zídkou. Římsa bude provedena formou rozšířené zvýšené obruby nad komunikací. V líci stěny budou osazeny ocelové trny, do kterých bude upevněn materiál kamenného obkladu zdi. Na koruně (římse) zdi bude postavena kotvená zábradelní (plotová) zídka z režného zdiva. Nová zeď je navržena ve třech dilatačních celcích, jejichž napojení je řešeno ve svislých železobetonových zámcích.
V tomto úseku je řešena přeložka plynu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 425 014 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky