Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace - Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9398
Systémové číslo: P22V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2022
Nabídku podat do: 18.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace - Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení studie a všech potřebných stupňů projektové dokumentace vč. dokumentace bouracích prací, výkon inženýrské činnosti - zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení při realizaci Stavby, projektová dokumentace pro zhotovení Stavby a pro výběr dodavatelů, včetně součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek na stavební práce a výkon autorského dozoru. Konkrétní požadavky na předmět plnění jsou blíže specifikovány v příloze č. 5 a č. 6 této zadávací dokumentace a rovněž ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 4 Této zadávací dokumentace. Okresní výjezdová základna bude sloužit jako zázemí pro posádky a vedení ZZS Benešov včetně technického zázemí pro centrální autodílnu. Součástí stavby budou garážová stání i venkovní úpravy včetně zpevněných ploch, oplocení a plná integrace v rámci areálu Oblastní nemocnice Benešov, a.s.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne: 3.2.2022 od 10:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před budovou ZZS SK.
Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je pan: Bc. Roman Chochola, tel: 731 137 066

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 579 339 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 75030926
 • Poštovní adresa:
  Vančurova 1544
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 03.02.2022 10:00:00
Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21297103

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky