Veřejná zakázka: Část B - osobní vůz

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9230
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup užitkového a osobního vozidla
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část B - osobní vůz

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 osobního sedmimístného vozidla pro přepravu osob a nákladu pro Galerii Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci. Vozidla budou dodána dle podmínek stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.3 a č. 3b.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis
vozidla jím určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této zadávací dokumentaci.
Nepředložení tohoto technického popisu může být považováno za nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem a může vést k vyloučení Dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.


Předpokládaná hodnota

  • 441 735 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kutná Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky