Veřejná zakázka: Nákup užitkového a osobního vozidla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9228
Systémové číslo: P21V00001422
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup užitkového a osobního vozidla
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 užitkového vozidla pro přepravu nákladu a 1 osobního sedmimístného vozidla pro přepravu osob a nákladu pro Galerii Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci. Vozidla budou dodána dle podmínek stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.3.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis
vozidla jím určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této zadávací dokumentaci.
Nepředložení tohoto technického popisu může být považováno za nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem a může vést k vyloučení Dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Veřejná zakázka je členěna na dvě části.
Část A: Užitkový vůz
Část B: Osobní vůz

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 991 735 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00069922
 • Poštovní adresa:
  Barborská ulice 51-53
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Barborská ulice 51-53
28401 Kutná Hora

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18830307 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18917507

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy