Smlouva: Část B - osobní vůz

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1865
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 413 223,00
Cena v Kč vč. DPH: 500 000,00
Zadávací řízení: Část B - osobní vůz

Název (předmět)

Část B - osobní vůz

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 osobního sedmimístného vozidla pro přepravu osob a nákladu pro Galerii Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci. Vozidla budou dodána dle podmínek stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.3 a č. 3b.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis
vozidla jím určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této zadávací dokumentaci.
Nepředložení tohoto technického popisu může být považováno za nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem a může vést k vyloučení Dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy