Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 810
Systémové číslo: P17V00000094
Datum zahájení: 01.03.2017
Nabídku podat do: 16.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je vyhotovení veškerých podkladů potřebných pro uvedení vodního díla do souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů. Konkrétně se jedná o zaměření a popis stávajícího stavu (passport) včetně zaměření mocnosti sedimentu, návrh realizace opatření: oprava hráze, výpustného zařízení, terénní úpravy, kácení dřevin, odstranění sedimentů (projektová dokumentace) na pozemcích p.č. 843/2, 843/6, 843/4, část 856/4, část 856/6, 856/44 a část 856/62 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky