Veřejná zakázka: III/3308 Velenka – Semice, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8042
Systémové číslo: P21V00000241
Evidenční číslo zadavatele: vz-85/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.03.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3308 Velenka – Semice, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice III. třídy mezi obcemi Velenka a Semice. Šířkové vedení stávající komunikace bude změněno v celé délce úseku. Směrové a výškové vedení bude měněno minimálně. Sklonové poměry budou uvedeny do souladu s ČSN 73 6101. SO 101 je členěn na 3 úseky - Úsek 1 - km 0,000 - 0,598, Úsek 2 - km 0,598 - 2,372 a Úsek 3 - km 2,372 - 2,987.
V úsecích 1 a 3 bude sjednocena šířka vozovky na 5,5 m a dojde k odfrézování stávajících vozovkových vrstev do hloubky 100 mm a položení vrstvy ACO 11 a ACP 16+. Ve zbývajícím úseku 2 dojde k vybourání celého konstrukčního souvrství, včetně opravy zemní pláně a vozovka bude rozšířena na 6,0 m.
Systém odvodnění bude také opraven. Příkopy budou vyprofilovány na požadovaný tvar. Stávající propustky budou vyčištěny a případně vyspraveny, pouze propustek 1P km 2,059 92 bude z důvodů rozšíření komunikace vybourán a nahrazen novým.
Most 3308-2, km 0,468 80 - V rámci opravy dojde k výměně pouze obrusné a ložné vrstvy vozovky. Dále budou provedeny údržbové práce v podobě sanací říms a zábradlí.
Propustek 1P, km 2,059 92 - Stávající propustek se nachází na km 2,059 92. Kvůli rozšíření vozovky v těchto místech dojde k jeho celkové výměně. Nový propustek bude tvořen troubou HDPE DN 1200 mm o délce 15,50 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 608 996 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky