Veřejná zakázka: Oprava místnosti - Kavárna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7525
Systémové číslo: P20V00001452
Datum zahájení: 18.10.2020
Nabídku podat do: 29.10.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava místnosti - Kavárna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava místnosti – Kavárny v budově Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace. Bude provedena výměna již nevyhovujícího SDK podhledu, nově s použitím perforovaných akustických desek natřených černou barvou. Na hlavní stěně za barovým pultem bude provedena úprava tras vody a elektroinstalace, oprava štuku, penetrace a malba v černé a tabulově černé barvě. Zbývající část celého prostoru kavárny a zázemí bude penetrováno a vymalováno bílou barvou. Budou provedeny výměny a nátěry 3 ks litinových radiátorů. Budou provedeny nátěry vnitřních okenních rámů bílou barvou. Součástí opravy je úprava elektroinstalace – 20 x krabice, příprava elektroinstalace pro umístění světelných lišt v SDK podhledu, 1 x demontáž lustru. Dále bude provedena nezbytná oprava dřevěné podlahy, přebroušení a moření v černém odstínu. Veškeré přesuny hmot, likvidace odpadu a úklid jsou součástí veřejné zakázky. Součástí opravy je kompletní repase 2 ks barového pultu a polic, dále dodávka a montáž dřevěných posuvných dveří včetně obložek v černé barvě.
Práce budou probíhat v rozmezí od 7:00 do 18:00 hod, se zachováním nočního klidu od 22.00 do 6.00. K zajištění pracovních podmínek zaměstnanců je nutné provedení účinného opatření proti hluku a prachu. Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny v památkově chráněném objektu.
Součástí předmětu plnění je i likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti dodavatele. Umístění kontejneru na odpad nesmí bránit provozu v areálu.
Další informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (Příloha č. 4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 198 347 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00069922
 • Poštovní adresa:
  Barborská ulice 51-53
  28401 Kutná Hora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Barborská ulice 51-53
28401 Kutná Hora

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky