Veřejná zakázka: II/272, II/610 Benátky nad Jizerou - úprava křižovatky Na Burse

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7238
Systémové číslo: P20V00001165
Evidenční číslo zadavatele: VZ-363/20
Datum zahájení: 13.08.2020
Nabídku podat do: 20.08.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272, II/610 Benátky nad Jizerou - úprava křižovatky Na Burse
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je je provedení stavebních prací souvisejících se změnou jedné z dotčených stykových křižovatek na křižovatku okružní. V rámci stavby bude odstraněn silniční dopravní ostrůvek, který bude nahrazen živičnou asfaltovou plochou včetně rekonstrukce silničního souvrství. Pro změnu dopravního režimu bude využito silničních betonových zábran (city bloky), přenosných PVC obrubníků, liniových dopravních prvků a umělohmotných baliset. V rámci komunikací dojde k odstranění starého vodorovného značení, které nahradí nové v provedení plast. Přístupové trasy pro pěší budou upraveny tak, aby navazovaly na nově řešené přechody pro chodce (vodorovné dopravní značení) přičemž povrchy bude tvořit zámková dlažba s prvky, jako jsou vodící linie pro nevidomé. Dále dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení, které bude nahrazeno novým a to včetně výložníků a svítidel. Nedílnou součástí stavby je změna dopravního režimu tj. výměna, odstranění a umístění nového svislého dopravního značení. V neposlední řadě zajištění řádného DIO a vydání DIR (s ohledem na místní poměry se předpokládá s částečnou uzavírkou).
Veškeré provedené práce musí být provedeny dle platných norem ČSN a příslušných TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 531 659 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky