Veřejná zakázka: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7219
Systémové číslo: P20V00001146
Evidenční číslo zadavatele: vz-497/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.08.2020
Nabídku podat do: 28.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/24019 od křižovatky III/24022 směr Neuměřice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Záměrem akce je oprava silnice č. III/24019 o výměře 6636 m2 (délka úseku 1106 m, prům. šířka 6,00 m). Technologie opravy spočívá v frézování živičných vrstev v tl. 50 mm, které bude provedeno pouze v intravilánu obce, dále výšková úprava povrchových znaků (šachty, vpusti atd.), vyrovnávka obalenou směsí v celém úseku, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, VDZ, návrh-projednání a realizace DIO. V extravilánu obce je nutné odstranit navýšenou krajnici a zřídit v šíři 0,5 m krajnici novou.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
V případě úseku dotčeného frézováním bylo s odkazem na Vyhl. 130/2019 Sb. provedeno a vyhodnoceno zatřídění jednotlivých asfaltových vrstev. V rámci intravilánu bude provedeno odfrézování celého úseku, v případě extravilánu dojde pouze na frézování tzv. zápichu. Zatřídění frézovaných asfaltových směsí odpovídá hodnotám T-1 tj. vytěžený R-materiál není brán jako nebezpečný a bude v souladu se smlouvou o dílo odprodán Zhotoviteli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 972 831 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky