Veřejná zakázka: Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, předběžný GTP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6909
Systémové číslo: P20V00000836
Evidenční číslo zadavatele: VZ-330/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.06.2020
Nabídku podat do: 26.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, předběžný GTP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem technické studie je návrh trasy nové silnice II/610 v souběhu s dálnicí D10 na úseku MÚK Bezděčín – hranice kú Mladá Boleslav / kú Kosmonosy. V současné době není na tomto úseku žádná souběžná doprovodná komunikace podél D10, která by umožnila převedení dopravy z D10 v případě jejího uzavření. Silnice II/610 je jednou ze strategických dopravních staveb Mladoboleslavska. Úkolem TES je nalezení optimálního dopravně-technického řešení silnice II/610, a to ve vazbě na ostatní strategické dopravní stavby Mladoboleslavska. Vedle hlavní trasy II/610 projekt řeší také napojení obchodního centra Olympia, přemostění železniční tratě Nymburk – Mladá Boleslav a vykřížení se silnicí I/16 (ul. Jičínská) a navrhovaným železničním zhlavím podél této silnice, které tvoří významný úsek z hlediska dopravně-technického řešení. Navržené průzkumné práce slouží především k objasnění geologické stavby zájmového území a definici možných rizik vyplývajících z výstavby nové komunikace. Rozhodnutím odpovědného řešitele a případně po odsouhlasení přiděleného experta bude možné lokálně upravit rozmístění a hloubky sond včetně jednotlivých odebíraných vzorků pro laboratorní rozbory, přičemž celková metráž sond a počty vzorků budou zachovány. Důvodem může být např. vedení inženýrských sítí nebo přizpůsobení prací zastiženým geologickým poměrům. Cílem projektovaných průzkumných prací je, spolu s výsledky archivních průzkumů, shromáždit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a dále zhodnocení geomechanických vlastností, kterými je možno charakterizovat chováni zastižených zemin, členěných do jednotlivých kvazihomogenních geotechnických typů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 516 758 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky