Veřejná zakázka: III/3285 Ovčáry - Býchory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6464
Systémové číslo: P20V00000392
Evidenční číslo zadavatele: VZ-166/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.03.2020
Nabídku podat do: 08.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3285 Ovčáry - Býchory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají v odstranění havarijního stavu silnice III/3285 mezi obcemi Ovčáry a Býchory dle PD. V úseku zvlněné vozovky bude provedena oprava celé konstrukce vozovky včetně výměny nedostatečně únosného materiálu v aktivní zóně a to v celé šíři vozovky v úseku st. 1,200 00 - 1,300 00km. Navržená skladba konstrukce vozovky odpovídá návrhové úrovni porušení D1 a TDZ IV. Požadovaná únosnost zemní pláně je definována minimálním modulem přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Porušené krajnice budou sanovány v úseku st. 1,300km - 1,900 00km. Vzhledem k charakteru a příčině poruchy je nutné provést opravu celé konstrukce vozovky s výměnou nedostatečně únosného materiálu v aktivní zóně v šíři 1,5 m od krajnice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 189 732 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky