Veřejná zakázka: Monitoring v přírodní památce Oškobrh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6355
Systémové číslo: P20V00000283
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 19.03.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring v přírodní památce Oškobrh
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: zpracování monitoringu/přírodovědného průzkumu pro část bezelesí, konkrétně jižní svah o ploše 12,5 ha, v přírodní památce Oškobrh, k. ú. Opolany a k.ú. Odřepsy, v okrese Nymburk (dále jen „ZCHÚ“). Monitoring bude sestávat z detailního botanického průzkumu, který bude dokumentovat vliv aktuálního managementu (pastvy/sečení) na zkoumané ploše, na rostlinná společenstva xerotermních stepních trávníků a obnažených výchozů opuk. Dále bude obsahovat zoologický průzkum pro 4 řády hmyzu – rovnokřídlí (Orthoptera), blanokřídlí (Hymenoptera), kudlanky (Mantodea) a motýli (Lepidoptera), který bude také dokumentovat vliv aktuální péče (pastvy/sečení) na zkoumané ploše na tyto společenstva. Při zpracování monitoringu budou respektovány příslušné odborné metodiky, (dostupné na http://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 264 463 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky