Smlouva: Monitoring v přírodní památce Oškobrh

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1672
Evidenční číslo: S-2185/OŽP/2020
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 145 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 175 450,00
Zadávací řízení: Monitoring v přírodní památce Oškobrh

Název (předmět)

Monitoring v přírodní památce Oškobrh

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je: zpracování monitoringu/přírodovědného průzkumu pro část bezelesí, konkrétně jižní svah o ploše 12,5 ha, v přírodní památce Oškobrh, k. ú. Opolany a k.ú. Odřepsy, v okrese Nymburk (dále jen „ZCHÚ“). Monitoring bude sestávat z detailního botanického průzkumu, který bude dokumentovat vliv aktuálního managementu (pastvy/sečení) na zkoumané ploše, na rostlinná společenstva xerotermních stepních trávníků a obnažených výchozů opuk. Dále bude obsahovat zoologický průzkum pro 4 řády hmyzu – rovnokřídlí (Orthoptera), blanokřídlí (Hymenoptera), kudlanky (Mantodea) a motýli (Lepidoptera), který bude také dokumentovat vliv aktuální péče (pastvy/sečení) na zkoumané ploše na tyto společenstva. Při zpracování monitoringu budou respektovány příslušné odborné metodiky, (dostupné na http://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy