Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Monitoring v přírodní památce Oškobrh
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2020 10:39:47
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Monitoring v přírodní památce Oškobrh“

s termínem pro podání nabídky do 19.3.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6355.html

Prosím o zaslání potvrzení o převzetí tohoto e-mailu i přesto, že byste se rozhodli nabídku nepodávat.

Děkuji a přeji pěkný den

K. Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Monitoring v PP Oškobrh.pdf (309.07 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.34 KB)
- Příloha č. 2 - Návhr smlouvy o dílo - Oškobrh.docx (269.70 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (44.95 KB)