Veřejná zakázka: Rožďalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6149
Systémové číslo: P20V00000077
Evidenční číslo zadavatele: vz-786/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.01.2020
Nabídku podat do: 12.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rožďalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Rožďalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Komunikace bude obousměrná a upravena v délce 359,24 m. Komunikace bude provedena o šíři 6,0 m. Komunikace bude s asfaltovým povrchem a bude lemována silničními obrubami o rozměru 150x1000x250 mm, které budou zvýšeny o 120 mm nad niveletou komunikace. U obrubníků bude proveden vodící proužek z krajníků (přídlažba) o rozměru 250x500x80 mm. U vjezdů budou použity obrubníky nájezdové o rozměru 150x1000x150 mm, které budou zvýšeny o 20 mm nad niveletou komunikace. Obrubníky a krajníky budou uloženy do betonu C12/15 dle vzorových řezů.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

Stavební práce budou probíhat v souladu s Dokumentací ke změně stavby před dokončením a soupisem prací vyhotovenými Alešem Jamborem, se sídlem Havelcova 70, 280 02 Kolín III, a Ing. Stanislavem Ostruškou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 862 046 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky