Veřejná zakázka: Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje „REVITALIZACE ZELENĚ CESTMISTROVSTVÍ ZÁSMUKY A BEROUN“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6110
Systémové číslo: P20V00000038
Evidenční číslo zadavatele: vz-707/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace a obnova alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje „REVITALIZACE ZELENĚ CESTMISTROVSTVÍ ZÁSMUKY A BEROUN“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem projektu je obnova jednořadého nebo dvouřadého stromořadí (aleje) podél silnic II. a III třídy. V první fázi projektu na základě dendrologického průzkumu vyhodnotit dřeviny perspektivní a neperspektivní. V rámci návrhu pěstebních opatření navrhnout neperspektivní dřeviny ke kácení. Ke kácení dále navrhnout dřeviny z důvodu obnovy stromořadí jako celku, a to z důvodu sjednocení druhové skladby a sponu dřevin v jednotlivých stromořadích. Návrh kácení dřevin není součástí této projektové dokumentace (není součástí finanční podpory z OPŽP). Návrh kácení dřevin je uveden ve výkresové části pro celkovou představu o projektu. Před výsadbou dřevin bude nejprve investorem provedeno kácení dřevin vyznačených ve výkresové části. Celkového hlediska bude mít tento projekt významný pozitivní vliv na uchování biologické rozmanitosti řešených lokalit.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 385 460 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky