Veřejná zakázka: Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6087
Systémové číslo: P20V00000015
Datum zahájení: 08.01.2020
Nabídku podat do: 16.01.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vybudovat sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy z pozemku p. č. 890/113, k. ú. Říčany u Prahy.
Nové napojení bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel zajišťující hospodářskou činnost na pozemku p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy. Pozemek p. č. 890/83 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda a pozemek p. č. 890/113 je veden v Katastru nemovitostí jako orná půda. V rámci stavby bude provedeno zpevnění v minimální šířce 6,0 m s oboustrannou krajnicí šíře 0,5 m. Délka vlastního sjezdu je navržena 9,25 m s možností zajíždění a vyjíždění návrhových vozidel (zemědělské – traktor souprava). Napojení na komunikaci bude respektovat vyhlášku č. 104/1997 Sb. § 12. Připojení sjezdu na silnici není úrovňovou křižovatkou dvou komunikací dle č. 104/1997 Sb. § 1. Úprava sjezdu bude provedena se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, s čistitelným vozovkovým krytem na délku návrhového vozidla. Stavební uspořádání sjezdu je navrženo tak, aby se v maximální míře zabránilo stékání srážkové vody z vozovky na pozemek investora. Řešeno příjezdovým obrubníkem na rozhraní vozovky silnice a sjezdu.
Pozemek se nachází v intravilánu obce Říčany. Stav komunikace a rozhledové podměry jsou pro rychlost 50 km/h.
Další podrobnosti viz Technická zpráva (příloha č. 7).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 577 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky