Smlouva: Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1089
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 294 557,66
Cena v Kč vč. DPH: 356 414,77
Zadávací řízení: Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy

Název (předmět)

Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vybudovat sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy z pozemku p. č. 890/113, k. ú. Říčany u Prahy.
Nové napojení bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel zajišťující hospodářskou činnost na pozemku p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy. Pozemek p. č. 890/83 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda a pozemek p. č. 890/113 je veden v Katastru nemovitostí jako orná půda. V rámci stavby bude provedeno zpevnění v minimální šířce 6,0 m s oboustrannou krajnicí šíře 0,5 m. Délka vlastního sjezdu je navržena 9,25 m s možností zajíždění a vyjíždění návrhových vozidel (zemědělské – traktor souprava). Napojení na komunikaci bude respektovat vyhlášku č. 104/1997 Sb. § 12. Připojení sjezdu na silnici není úrovňovou křižovatkou dvou komunikací dle č. 104/1997 Sb. § 1. Úprava sjezdu bude provedena se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, s čistitelným vozovkovým krytem na délku návrhového vozidla. Stavební uspořádání sjezdu je navrženo tak, aby se v maximální míře zabránilo stékání srážkové vody z vozovky na pozemek investora. Řešeno příjezdovým obrubníkem na rozhraní vozovky silnice a sjezdu.
Pozemek se nachází v intravilánu obce Říčany. Stav komunikace a rozhledové podměry jsou pro rychlost 50 km/h.
Další podrobnosti viz Technická zpráva (příloha č. 7).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy